دستورالعمل برئ‌الذمه شدن برخی از ایثارگران از کلیه دیون به صندوق رفاه دانشجویان

  پنجشنبه، 10 خرداد 1397   کد خبر 7630
ساعد نیوز: دانلود اساسنامه، برئ‌الذمه شدن برخی از ایثارگران از کلیه دیون به صندوق رفاه دانشجویان- اصلاح ماده 15 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان
دستورالعمل برئ‌الذمه شدن برخی از ایثارگران از کلیه دیون به صندوق رفاه دانشجویان

هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/6/11 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (4) قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب 1371 اصلاحیه ماده 15 اساسنامه صندوق مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

دانلود برئ‌الذمه شدن برخی از ایثارگران از کلیه دیون به صندوق رفاه دانشجویان- اصلاح ماده 15 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان


دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟