دستورالعمل خرید کتاب از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  شنبه، 23 تیر 1397   کد خبر 9797
دستورالعمل خرید کتاب از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
ساعد نیوز: دانلود بخشنامه خرید کتاب از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نظر به برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ 1397/02/12 لغایت 1397/02/22 در مصلی امام خمینی (ره) تهران، به منظور تقویت کتابخانه های واحدهای دانشگاهی، واحد ها می توانند بر اساس بخشنامه های شماره 87/213807 و 87/379518 مورخ 1387/07/03 و 1392/11/13 نسبت به خرید کتاب های مورد نیاز از نمایشگاه یاد شده نیز با رعایت موارد زیر اقدام کنند:

دانلود بخشنامه خرید کتاب از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


دیدگاه ها