(عکس) عجیب ترین دمپایی که دیده اید!

  جمعه، 03 بهمن 1399
(عکس) عجیب ترین دمپایی که دیده اید!
ساعد نیوز : کفش‌های شوپین: این کفش‌ها زنانه بوده اند و در قرن ۱۶ بین زنان اشراف رواج داشته اند. این کفش‌ها از جنس چوب و چوب پنبه وبوده اند و ارتفاع آن‌ها به ۵۰ سانتی متر نیز می‌رسیده است و ارتفاع آن‌ها نشان دهنده جایگاه زنان بوده است.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/