(عکس) آخرین قسط این سنگ قبر پرداخت شد

  چهارشنبه، 26 خرداد 1400
(عکس) آخرین قسط این سنگ قبر پرداخت شد
ساعد نیوز : بازار عجیب فروش سنگ قبر قسطی برای متوفیان که به یکی از موضوعات داغ این روزهای فضای مجازی تبدیل شده.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/