(عکس) بازدید صدام از جبهه جنگ با ایران!

  شنبه، 05 مهر 1399
(عکس) بازدید صدام از جبهه جنگ با ایران!
ساعد نیوز :"ژان پاولوفسکی" عکاس فرانسوی در طول جنگ تحمیلی در چند مقطع به جبهه عراق و نیز ایران فرستاده می‌شود عکس‌هایی که او از جبهه جنگ در عراق گرفته از جنگ نابرابر این کشور با ایران و شهدای ایرانی که تا آخرین لحظات در برابر دشمن مقاومت کرده‌اند را نشان می‌دهد.
تصویر

دیدگاه ها