(عکس) برگزاری نماز آیات در اندونزی با رعایت فاصله اجتماعی

  دوشنبه، 02 تیر 1399
(عکس) برگزاری نماز آیات در اندونزی با رعایت فاصله اجتماعی
ساعد نیوز: درپی خورشید گرفتگی روز گذشته مردم اندونزی در نقاط مختلف این کشور نماز آیات خواندند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/