(عکس) چراغی یخ زده در سرمای شدید روسیه

  سه شنبه، 30 دی 1399
(عکس) چراغی یخ زده در سرمای شدید روسیه
ساعد نیوز : چراغ خیابانی در یک مرکز خرید در خیابانی که یخ آن را پوشانده است. کاهش دما تا 50- درجه سانتیگراد در یاکوتسک، روسیه.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/