ساعدنیوز
ساعدنیوز

(عکس) چشم انسان از نمای نزدیک

  دوشنبه، 18 اسفند 1399
(عکس) چشم انسان از نمای نزدیک
ساعد نیوز : ساختمان چشم انسان شبیه یک کره است در قسمت جلوی این کره یک پنجره شفاف به نام قرنیه وجود دارد. چشم انسان قادر به تشخیص 900 میلیون رنگ می باشد. ساختمان چشم انسان شبیه یک کره است. در قسمت جلوی این کره یک پنجره شفاف به نام قرنیه وجود دارد.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/