ساعدنیوز
ساعدنیوز

(عکس) درخت عجیبی که نقل مکان مى کند

  یکشنبه، 29 فروردین 1400
(عکس) درخت عجیبی که نقل مکان مى کند
ساعد نیوز : این درخت عجیب استوایى در صورت مزاحمت درختان اطرافش به دنبال آفتاب نقل مکان مى کند. این جابجایى در سال حدود 20 متر مى باشد.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/