(عکس) دشت زیبای لار

  یکشنبه، 15 تیر 1399
(عکس) دشت زیبای لار
ساعد نیوز : دشت لار از شمال به کوه های شهرستان نور مازندران، از شرق و شمال شرق به کوه دماوند، از جنوب شرق به ایرا، شهرستان دماوند و پلور مازندران، از جنوب به افجه و امامه و لواسان بزرگ و از غرب به خاتون بارگاه و گرمابدر کشیده شده و عنوان دشت لار در سال 54 به عنوان پارک ملی لار تبدیل شد.

1 دیدگاه