(عکس) فضای داخلی آرامگاه داریوش بزرگ

  شنبه، 05 مهر 1399
(عکس) فضای داخلی آرامگاه داریوش بزرگ
ساعد نیوز : تصاویر زیر از آرامگاه «داریوش بزرگ» است، تصاویری بایگانی شده در دانشگاه شیکاگو که حدود 90 سال پیش گرفته شده است.

دیدگاه ها