(عکس) حرکات ماهرانه و دیدنی پلنگ روی درخت

  چهارشنبه، 05 آذر 1399
(عکس)  حرکات ماهرانه و دیدنی پلنگ روی درخت
ساعد نیوز : همه ما گاهی در هیبت پلنگ و حرکات ماهرانه او متحیر می مانیم. این حیوانات عضلانی، چابک و سازگار همیشه یک چالش برای عکسبرداری حرفه ای هستند، به ویژه هنگامی که از درختان بلند جنگل های انبوه در جنوب هند جنوبی پایین می آیند!

دیدگاه ها
/
/