(عکس) حرکت خجالت آور لاکچری‌ بازهای تهران

  دوشنبه، 10 آذر 1399
(عکس) حرکت خجالت آور لاکچری‌ بازهای تهران
ساعد نیوز : در حالی که ماه هاست کادر درمان در جنگ با بیماری کرونا هستند، با جان و دل به بیماران کرونایی خدمت می کنند و حالا که محدودیت های کرونای سخت تر از همیشه در حال اجراست، عده ای در کوه های شمال تهران مشغول تفریحات لاکچری خود هستند و انگار نه انگار کرونای هست

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/