(عکس) یک کافه متفاوت در پاریس برای حفظ فاصله گذاری اجتماعی

  یکشنبه، 22 تیر 1399
(عکس) یک کافه متفاوت در پاریس برای حفظ فاصله گذاری اجتماعی
ساعد نیوز : یک کافه در پاریس برای حفظ فاصله گذاری اجتماعی از این خرس های گنده استفاده کرده است!

دیدگاه ها