(عکس) این پرنده عجیب ترین اسم دنیا را دارد

  پنجشنبه، 07 مرداد 1400
(عکس) این پرنده عجیب ترین اسم دنیا را دارد
ساعد نیوز : پرنده گمشو یا Go Away Bird پرنده ای است مربوط به آفریقای جنوبی و مناطق حوالی آن است ، که عجیب ترین اسم در پرندگان را داراست، دلیل این اسم برای این پرنده مشخص نیست.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/