(عکس) جهانی شدن کار قشنگ معلم اردبیلی

  پنجشنبه، 03 مهر 1399
(عکس) جهانی شدن کار قشنگ معلم اردبیلی
ساعد نیوز : خانم معلم یکی از مدارس اردبیل که از وضعیت مالی خانواده دو نفر از شاگردانش اطلاع داشته با هزینه شخصی براشون تبلت خریده تا از درس خوندن و حضور در کلاسهای مجازی محروم نباشند.
تصویر

1 دیدگاه