(عکس) کاخ موزه معروف بیروت پس از انفجار

  شنبه، 25 مرداد 1399
(عکس) کاخ موزه معروف بیروت پس از انفجار
ساعد نیوز : در پی انفجار بزرگ بیروت موزه و کاخ سورسوک نیز به شدت آسیب دیده اند.

دیدگاه ها