(عکس ) کدام حیوان به دوربین نگاه می‌کند؟

  سه شنبه، 24 تیر 1399
(عکس ) کدام حیوان به دوربین نگاه می‌کند؟
ساعد نیوز : یک عکاس هندی با گرفتن عکسی از گله گورخرها در پارک ملی کنیا، کاربران فضای مجازی را گرفتار یکی از بزرگ‌ترین خطاهای دید در سال‌های اخیر کرده است.

1 دیدگاه