(عکس) خانه ایی که خودش در یک کشور و حیاط‌اش در کشور دیگر است

  یکشنبه، 30 خرداد 1400
(عکس) خانه ایی که خودش در یک کشور و حیاط‌اش در کشور دیگر است
ساعد نیوز : این پل مرز بین دو تا کشوره! جزیره بزرگه که خونه توشه مال کاناداست و جزیره کوچیکه که حیاط همون خونه‌اس مال آمریکاست!

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/