عکس خیلی خیلی متفاوت مهناز افشار

  پنجشنبه، 21 شهریور 1398
عکس خیلی خیلی متفاوت مهناز افشار
ساعد نیوز : مهناز افشار همچنان خارج از ایران به سر می برد اما این دلیل نمی شود استایل و تیپ های او نادیده گرفته شود.
او در صفحه شخصی 9 میلیون نفری اش هم ستایش های زیبایی و خوشگلی می بیند هم کم نیستند که او را مورد عتاب قرار می دهند و خواهان بازگشت او به کشور و محاکمه اش هستند. البته خانم افشار بارها گفته حتما به ایران باز خواهد گشت.
تصویر

دیدگاه ها