(عکس) ماسک منقاردار هم وارد بازار شد!

  سه شنبه، 01 مهر 1399
(عکس) ماسک منقاردار هم وارد بازار شد!
ساعد نیوز : در زمان شیوع طاعون، طبیب‌ها فکر می‌کردند با پوشیدن ماسک منقاردار، می‌توانند از ابتلا به آن جلوگیری کنند.
تصویر

دیدگاه ها