(عکس) میراث بایدن به افغانستانی‌ها را ببینید

  یکشنبه، 28 شهریور 1400
(عکس) میراث بایدن به افغانستانی‌ها را ببینید
ساعد نیوز : آمریکا برای ادامه حضور خود در افغانستان بسیار گستاخانه هزینه می کرد اما زمانی که قرار شد کمک بشردوستانه انجام بدهد، بسیار سرد رفتار کرد گویی هیچ سهمی در بحران بشری امروز افغانستان ندارد. این موضوع سوژه انتشار کارتونی شد که در فضای مجازی منتشر شده است.
تصویر

1 دیدگاه
/
/
/
/
/
/