(عکس) مسابقه هات داگ خوری

  یکشنبه، 15 تیر 1399
(عکس) مسابقه هات داگ خوری
ساعد نیوز: جوی چسنات در مدت ۱۰ دقیقه توانست ۷۵ هات داگ و میکی سودو در ۱۰ دقیقه توانست ۴۸ هات داگ بخورد.

دیدگاه ها