(عکس) مسافران جزیره کیش در روزهای کرونایی

  دوشنبه، 06 مرداد 1399
(عکس) مسافران جزیره کیش در روزهای کرونایی
ساعد نیوز : با بی توجهی به هشدار ها، ورود مسافران به جزیره کیش بیشتر شده و رعایت نکردن نکات بهداشتی توسط مردم شرایط خطرناکی را به وجود آورده است.

دیدگاه ها