(عکس) مترو سواری ملکه و پادشاه تایلند

  سه شنبه، 27 آبان 1399
(عکس) مترو سواری ملکه و پادشاه تایلند
ساعد نیوز : ماها واجیرالونگکورن بودیندرادبایاوارانگکون، پادشاه تایلند و ملکه سوثیدا در مراسم افتتاح خط جدید مترو بانکوک شرکت کرده و سوار مترو شدند. این دو روز شنبه سوار مترو خط آبی و جدید مترو سریع السیر شهر بانکوک شده بودند در حالی که مردانی با یونیفرم های نظامی روی کف واگن نشسته بودند. همزمان معترضان در مرکز شهر به اعتراضات خود ادامه داده و از ای
تصویر

دیدگاه ها
تیتر امروز