(عکس) نحوه بارگیری اردک در کامیون

  پنجشنبه، 27 شهریور 1399
(عکس) نحوه بارگیری اردک در کامیون
ساعد نیوز : این اردک‌ها را برای مبارزه با علف‌های هرز ، حلزون و آفات به مزارع کشاورزی تایلند منتقل می‌کنند.
تصویر

دیدگاه ها