(عکس) پناه بردن گاو ها به پشت بام منازل از ترس سیلاب در کره جنوبی

  سه شنبه، 21 مرداد 1399
(عکس) پناه بردن گاو ها به پشت بام منازل از ترس سیلاب در کره جنوبی
ساعد نیوز: سیلاب شهر "گوری" کره جنوبی و پناه بردن گاوها به پشت بام منازل
تصویر

دیدگاه ها
/
/