(عکس) پشت بام عجیب کلینیک سینا!

  شنبه، 14 تیر 1399
(عکس) پشت بام عجیب کلینیک سینا!
ساعد نیوز : پشت بام ساختمان سینا مهر شمیران سازه های غیرمجازی ساخته شده و مسیر را برای فرار به ساختمان های همجوار بسته است.

دیدگاه ها