ساعدنیوز
ساعدنیوز

(عکس) ‏قبر ساده‌ی ابوریحان بیرونی در شهر غزنی افغانستان

  یکشنبه، 25 مهر 1400
(عکس)  ‏قبر ساده‌ی ابوریحان بیرونی در شهر غزنی افغانستان
ساعد نیوز: ‏قبر ساده‌ی ابوریحان بیرونی در شهر غزنی افغانستان مشاهده می کنید
تصویر

1 دیدگاه
/
/
/
/
/
/