(عکس) رکورد شکنی عجیب مرد جوان گینسی شد

  چهارشنبه، 13 مرداد 1400
(عکس) رکورد شکنی عجیب مرد جوان گینسی شد
ساعد نیوز : مرد جوانی که موفق شده بود ۱۹ لیوان را با دهانش نگه دارد نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/