ساعدنیوز
ساعدنیوز

(عکس) رونمایی از پیراهن تیم منتخب سرخابی به یاد زنده یادان مهرداد میناوند و علی انصاریان

  سه شنبه، 28 بهمن 1399
(عکس) رونمایی از پیراهن تیم منتخب سرخابی به یاد زنده یادان مهرداد میناوند و علی انصاریان
ساعد نیوز : رونمایی از پیراهن تیم منتخب سرخابی برای رویارویی با تیم منتخب ۹۸ به یاد زنده یادان مهرداد میناوند و علی انصاریان
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/