(عکس) سلام بایدن به اردوغان سوژه شد

  سه شنبه، 25 خرداد 1400
(عکس) سلام بایدن به اردوغان سوژه شد
ساعد نیوز :لحظه ناخوشایند برخورد بایدن با اردوغان در اجلاس ناتو در حالی که وی روی صندلی نشسته بود و بایدن از حالت بالا به پایین سعی کرد با وی مشت انداز کند، باعث انتقاد از نحوه رفتار وی با رئیس جمهور ترکیه شد.
بایدن و اردوغان

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/