(عکس) شغل جدید مدافع مصدوم پرسپولیس

  شنبه، 18 مرداد 1399
(عکس) شغل جدید مدافع مصدوم پرسپولیس
ساعد نیوز : محمد انصاری که به دلیل مصدومیت نمی تواند پرسپولیس را همراهی کند، با لباس شخصی در ورزشگاه حاضر شد و در نیمه اول دوربین یکی از عکاسان را گرفت و مشغول گرفتن عکس از دیدار یارانش شد.

دیدگاه ها