ساعدنیوز
ساعدنیوز

(عکس) شهاب سنگ واقعی این شکلی است

  شنبه، 03 آبان 1399
(عکس) شهاب سنگ واقعی این شکلی است
ساعد نیوز : وقتی از شهاب سنگ صحبت می‌شود قالب مردم یک شی‌ء بزرگ و درخشان به ذهنشان می‌آید اما تصویر حقیقی یک شهاب سنگ به این شکل است.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/