ساعدنیوز
ساعدنیوز

(عکس) شیشه پل معلق شیشه‌ای در چین شکست

  چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400
(عکس) شیشه پل معلق شیشه‌ای در چین شکست
ساعد نیوز : پس از آسیب دیدن صفحات شیشه ای پلی بر اثر باد شدید در چین مردی روی این پل معلق ماند. چندین قطعه از کف شیشه‌ای پل بر اثر بادی که سرعت آن تا ۱۵۰ کیلومتر در ساعت می رسید پاره شد.
شکستن پل معلق شیشه ای

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/