ساعدنیوز
ساعدنیوز

(عکس) تابلو عجیبی که 100میلیارد تومان به فروش رفت

  سه شنبه، 31 فروردین 1400
(عکس) تابلو عجیبی که 100میلیارد تومان به فروش رفت
ساعد نیوز: شاید باورنکنید اما این بوم نقاشى که نامش "بدون عنوان" است، در یک حراجى به قیمت100میلیارد تومن به فروش رفته است! خریدار این تابلو که بیلیونر است میگوید این تابلو آرامش میدهد!
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/