ساعدنیوز
ساعدنیوز

(عکس) تهران غرق در دود و سُرب

  یکشنبه، 14 آذر 1400
(عکس) تهران غرق در دود و سُرب
ساعدنیوز: امروز صبح (یکشنبه 14 آذر) دوباره هوای تهران در حالت آلوده قرار گرفته و هوا برای گروه حساس ناسالم است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/