(عکس) تنها طوطی در حال انقراض جهان که نمی تواند پرواز کند

  شنبه، 09 مرداد 1400
(عکس) تنها طوطی در حال انقراض جهان که نمی تواند پرواز کند
ساعد نیوز: کاکاپو تنها طوطی جهان است که نمی‌تواند پرواز کند. این پرنده در معرض انقراض بوده و حدود ۱۰۰عدد از آن وجود دارد. کاکاپو تا ۱۲۰ سال هم عمر می‌کند‌.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/