(عکس) تصویر دیدنی از اصابت رعد و برق با رودخانه

  چهارشنبه، 18 تیر 1399
(عکس) تصویر دیدنی از اصابت رعد و برق با رودخانه
ساعد نیوز : تصویری دیدنی از اصابت آذرخش با رودخانه هادسون نیویورک

دیدگاه ها