(عکس) تصویر دیدنی از ایده یک پدر برای شیر دادن به نوزاد

  پنجشنبه، 14 مرداد 1400
(عکس) تصویر دیدنی از ایده یک پدر برای شیر دادن به نوزاد
ساعد نیوز : پدری که بعد از فوت همسرش از عکس او برای شیر دادن به فرزندش استفاده می‌کند تا کودک جای خالی مادرش را احساس نکند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/