آموزش انگلیسی برای نوآموزان ( فعل کمکی do)

  چهارشنبه، 24 فروردین 1401   زمان مطالعه 6 دقیقه
آموزش انگلیسی برای نوآموزان ( فعل کمکی do)
در این درس می خواهیم با مفهوم افعال کمکی به آشنا شویم و فعل کمکی do را معرفی کنیم.

فعل کمکی چیست؟

فعل کمکی فعلی است که به خودی خود معنایی ندارد و فقط یک خصوصیت از جمله را نشان میدهد. به دو مثال از افعال کمکی در زبان فارسی توجه کنید:

 1. من دارم به مدرسه می روم.
 2. او دارد وسایلش را آماده می کند.

در دو مثال بالا معنای “دارم” یا “دارد” چیست؟ آیا معنای داشتن چیزی را می دهد؟! اگر به این صورت است در مورد داشتن چه چیزی صحبت می کند؟!

جواب ساده است. “دارم” در اینجا معنایی ندارد و فقط یک فعل کمکی است. این فعل نشان می دهد که عملی در حال انجام است. پس بخشی از ساختار گرامری جمله است.

افعال کمکی do در زبان انگلیسی

استفاده از افعال کمکی در زبان انگلیسی خیلی گسترده تر از فارسی است. در انگلیسی تقریبا تمام زمان ها از طریق فعل کمکی ساخته می شوند. پس باید به خوبی آنها را درک کنید. در زبان انگلیسی مانند فارسی فعل کمکی می تواند به صورت فعل اصلی هم معنایی داشته باشد. (در فارسی فعل “داشتن” به صورت فعل اصلی “مالکیت” یا “تعلق” را نشان می دهد.)

فعل do به عنوان فعل اصلی به معنای “انجام دادن” است و البته به عنوان فعل اصلی هم بسیار پرکاربرد است. از فعل do به عنوان فعل کمکی در زمان حال ساده برای سوالی کردن و منفی کردن جملات استفاده می شود. در درس بعدی دقیقا با طریقه استفاده از این فعل آشنا خواهید شد.

افعال کمکی do

اطلاعات بیشتر در مورد do

 • فعل کمکی چطور کار می کند؟ فعل کمکی در واقع یک نشانه است. حرف تعریف the را به یاد بیاورید. این حرف وقتی در کنار اسمی قرار می گرفت یک مشخصه از آن اسم را نشان میداد. افعال کمکی هم همین نقش را برای جملات دارند. یعنی یک مشخصه از آن را نشان میدهند. (مثلا زمان جمله، سوالی یا منفی بودن جمله، معلوم و مجهول بودن جمله و …)
 • ممکن است در یک جمله یک فعل به صورت فعل اصلی و کمکی بیاید؟ بله. سوالی که در درس 8 برای پرسیدن درمورد شغل گفتیم را به یاد بیاورید. What do you do? در این جمله do یک بار به عنوان فعل اصلی و یک بار به عنوان فعل کمکی آمده.
 • آیا ممکن است یک جمله چند فعل کمکی هم داشته باشد؟ بله. برای ساختن بیشتر زمان ها در زبان انگلیسی حداقل به یک فعل کمکی نیاز است. شرایط دیگر می تواند تعداد این افعال را بیشتر کند. (تعداد جملات با بیش از 2 فعل کمکی بسیار محدود است.)

سوالی و منفی کردن با do

زمان حال ساده یک قاعده اولیه دارد. برای همه جملاتی که از فعل be استفاده می کنند (و گاهی have که بعدا به آن می پردازیم)، از همین فعل برای سوالی کردن و منفی کردن جمله استفاده می شود. اگر جمله از هر فعل دیگری استفاده کند (یعنی هر چیزی به جز be و have حتی خود do) باید از do استفاده کنید.

طریقه سوالی کردن با do

برای جملات زمان حال که از افعال اصلی به جز be استفاده می کنند do را به جایگاه اول جمله اضافه می کنید. بعد از do همه جمله به صورت عادی آورده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

 • They Go. (آنها می روند.)
 • Do they go? (آیا آنها می روند؟)
 • We think. (ما فکر می کنیم.)
 • Do we think? (آیا ما فکر می کنیم؟)

طریقه منفی کردن با do

در صورتی که در جمله ای در زمان حال ساده فعل اصلی به جز be استفاده شده باشد. برای منفی کردن هم باید از فعل کمکی do+not استفاده کنید. محل اضافه کردن do+not در جمله درست قبل از فعل اصلی است. برای سوم شخص مفرد هم مثل بالا به جای do از does استفاده می کنیم و دیگر فعل را صرف نمی کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

 • I go. (من می روم.)
 • I do not go. (من نمی روم.)
 • You work. (تو کار می کنی.)
 • You do not work. (تو کار نمی کنی.)
 • We see. (ما می بینیم.)
 • We do not see. (ما نمی بینیم.)
 • He tries. (او تلاش می کند.)
 • He does not try. (او تلاش نمی کند.)
 • She thinks. (او فکر می کند.)
 • She does not think. (او فکر نمی کند.)

نکته ای در مورد سوم شخص مفرد

همانطور که به یاد دارید در زمان حال ساده باید برای سوم شخص مفرد به فعل پسوند –s اضافه می کردیم. اما در صورتی که فعل کمکی do در جمله باشد به جای اضافه کردن –s به فعل اصلی آن را به فعل کمکی اضافه می کنیم. این روند همیشه ثابت است. یعنی در زبان انگلیسی هرجا در جمله فعل کمکی داشته باشیم به جای فعل اصلی فعل کمکی را صرف می کنیم و فعل اصلی به صورت ساده آورده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

 • He goes. (او می رود.)

برای سوالی کردن به جای do از does استفاده می کنیم و البته دیگر go را صرف نمی کنیم. پس شکل سوالی به صورت زیر می شود.

 • Does he go? (آیا او می رود؟)

در این مورد مثال های بیشتری می زنیم:

 • She works. (او کار می کند.)
 • Does she work? (آیا او کار می کند؟)
 • He tries. (او تلاش می کند.)
 • Does he try? (آیا او تلاش می کند؟)
 • It goes. (آن می رود.)
 • Does it go? (آیا آن می رود.)

شکل کوتاه شده do

ساختن شکل کوتاه do not و does not خیلی سخت نیست. جدول زیر شکل کوتاه این فعل را با not نشان میدهد:

شکل بلند شکل کوتاه
I do not I don’t
You do not You don’t
He/She/It does not He/She/It doesn’t
We do not We don’t
They do not They don’t

نکته: فعل do و ضمایر شکل کوتاه ندارند. (یعنی I’o یا He’oes اشتباه است!)

دادن پاسخ کوتاه یا بلند به جملات سوالی

برای دادن پاسخ کوتاه کافیست بعد از yes یا no (بسته به جوابتان) از ضمیر به همراه do یا don’t استفاده کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

 • Do you go? (آیا تو می روی؟)
 • Yes, I do. (بله، می روم.)
 • No, I don’t. (خیر، نمی روم.)
 • Does he work? (آیا او کار می کند؟)
 • Yes, he does. (بله، او می کند.)
 • No, he doesn’t. (خیر، او نمی کند.)
 • Do they think? (آیا شما فکر می کنید؟)
 • Yes, they do. (بله، می کنیم.)
 • No, they don’t. (خیر، نمی کنیم.)

برای دادن پاسخ بلند در صورت مثبت بودن جواب کافیست جمله را از حالت سوالی خارج کنید. در صورت منفی بودن جواب هم باید جمله را از حالت سوالی خارج کرده و منفی کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

 • Do you go? (آیا تو می روی؟)
 • Yes, I go. (بله، من می روم.)
 • No, I don’t go. (خیر، من نمی روم.)
 • Does he work? (آیا او کار می کند؟)
 • Yes, he works. (بله، او کار می کند.)
 • No, he doesn’t work. (خیر، او کار نمی کند.)
 • Do they think? (آیا آنها فکر می کنند؟)
 • Yes, they think. (بله، آنها فکر می کنند.)
 • No, they don’t think. (خیر، آنها فکر نمی کنند.)

استفاده از do برای تاکید در زمان حال

 • در حالت معمول یعنی جمله های خبری هم گاهی از فعل کمکی do استفاده می شود. این کار معمولا برای تاکید بر روی انجام کار صورت می گیرد. به مثال زیر توجه کنید:

I do work. (من کار می کنم)

 • معنای ساده جمله بالا “من کار می کنم” است اما این مفهوم را می رساند که “بله، من دارم کارم را انجام می دهد.”

I do see. (من می بینم.)

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/