ازدواج سفید چه پیامدها و آسیب هایی دارد؟

  یکشنبه، 14 دی 1399   زمان مطالعه 2 دقیقه
ازدواج سفید چه پیامدها و آسیب هایی دارد؟
فرزندان حاصل از چنین ازدواجی بیشترین لطمه را متحمل می شوند چرا که چنین ازدواجی ثبت نمی شود و سرنوشت آن ها بعد از تولد مشخص نیست. بارداري هاي ناخواسته و عوارض ناشی از سقط جنین غیر قانونی از تبعات دیگر ازدواج سفید است.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، اقدام به تشکیل زندگی دختر و پسر با یکدیگربدون اینکه پیوند رسمی بین آنها شکل گرفته باشد و با ازدواجی علنی صورت گیرد را ازدواج سفید می گویند، متاسفانه این نوع ازدواج در کشور ایران نیز درحال گسترش می باشد که به هیچ وجه برای خانواده های اصیل ایرانی مورد پذیرش نمی باشد به همین دلیل جوانان به صورت مخیانه اقدام به این نوع ازدواج می نمایند،متذکر باشید که این ازدواج یک تهدید جدی برای درهم پاشیدن خانواده های ایرانی وترویخ لاابالیگری می باشد.
ازدواج سفید سوغاتی از غرب است که هیچگونه اساس و پایه و اساس صحیحی ندارد و فقط بر پایه ارضاء نمودن غرایز جنسی صورت می گیرد، افرادی که تحت تاثیر فرهنگ غرب زدگی قرار گرفته اند به این سبک زندگی برای ارضای نیازهای جنسی خود روی می آورند، از این رو تمایل به ازدواج در جوانان کاسته شده و همچنین آسیب های بزرگ و جبران ناپذیری به نهاد خانواده وارد می گردد.

علل گرایش به ازدواج سفید

عدم آمادگی برای ازدواج و نگرانی از پیامدهاي آن، مشکلات اقتصادی، مسائل عاطفی و جنسی، نگرانی از پیامدهای طلاق، کمرنگ شدن نقش نظارتی و حمایتی خانواده، آزمودن سازگاري و ازدواج آزمایشی، بالا رفتن سطح توقعات جوانان، کمرنگ شدن ارزش های اخلاقی، افزایش تعداد دختران مجرد و زنان مطلقه، فقر، اعتیاد و بیکاری، بالا بودن هزینه هاي زندگی، تعهد مالی کمتر در رابطه، آسان تر بودن این ازدواج نسبت به ازدواج هاي رسمی و تغییر فرهنگ و نگاه نسل جوان به زندگی. ازدواج سفید و زندگی مشترك بدون ازدواج، خطرات و پیامدهای نامطلوبی را در پی دارد که در سه سطح فرد، خانواده و جامعه قابل بررسی است.

پیامدها و آسیب ها

  • هم خانگی به فقدان یک عنصر مهم و سازنده در فرایند بلوغ اشاره می کند، میل به متعهد شدن و پایبندی به تعهدات.
  • آسیب هاي دختران: کاهش فرزندآوري، کاهش شانس مادر شدن، کشیده شدن به مصرف مواد مخدر، دور شدن طرفین .
  • از شروع جدي زندگی، احساس فریب خوردگی چرا که تصورشان از این رابطه ارتباطی دائمی بوده است که منجر به ازدواج رسمی می شود.
  • وجود مشکلات رفتاری، اضطرابی و افسردگی بیشتر در این افراد از دیگر آثار مخرب این نوع رابطه هاست. زنانی که با یک مرد هم خانه هستند تقریبا چهار برابر بیشتر احتمال دارد که تحت مراقبت هاي روانپزشکی قرار گیرند. این زنان تحریک پذیرتر، مضطرب تر، نگران تر و افسرده تر از زنانی هستند که ازدواج رسمی کرده اند.
  • فرزندان حاصل از چنین ازدواجی بیشترین لطمه را متحمل می شوند چرا که چنین ازدواجی ثبت نمی شود و سرنوشت آن ها بعد از تولد مشخص نیست. بارداري هاي ناخواسته و عوارض ناشی از سقط جنین غیر قانونی از تبعات دیگر ازدواج سفید است.
  • احتمال خیانت جنسی در این نوع ازدواج، بسیار بیشتر از ازدواج رسمی است. در ازدواج سفید احتمال خیانت زنان به مردان %20 است در حالی که این احتمال در ازدواج رسمی تنها 4 % است.

دیدگاه ها
/
/