فال عطسه روز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

  چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401   زمان مطالعه 1 دقیقه
فال عطسه روز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
ساعد نیوز: فال عطسه روزانه امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

فال عطسه واقعی روز چهارشنبه 28 اردیبهشت

۰۴-۰۷ : خواب تو را می بیند

۰۷-۰۸ : در موردت کنجکاوی می کند

۰۸-۰۹ : مغرور نباش

۰۹-۱۰ : اتفاقی برایت می افتد

۱۰-۱۱ : هرگز فراموشت نمی کند

۱۱-۱۲ : به تو فکر می کند

۱۲-۱۳ : هوشیار باش

۱۳-۱۴ : به تو احترام می گذارد

۱۴-۱۵ : به حرف مردم اعتماد کن

۱۵-۱۶ : از تو خوشش می آید

۱۶-۱۷ : درست فکرکن

۱۷-۱۸ : یک خبر جدید

۱۸-۱۹ : دوست عزیزت می آید

۱۹-۲۰ : در تکاپویی

۲۰-۲۱ : بعدازظهر خوشی داری

۲۱-۲۲ : صحبت درباره توست

۲۲-۲۳ : منتظر کسی هستی

۲۳-۲۴ : ازدواج

۲۴-۰۴ : خواب خوب

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/
/