فال عطسه روز پنجشنبه 16 تیر 1401

  پنجشنبه، 16 تیر 1401   زمان مطالعه 1 دقیقه
فال عطسه روز پنجشنبه 16 تیر 1401
ساعد نیوز: فال عطسه روزانه امروز 16 تیر 1401

فال عطسه واقعی روز پنجشنبه 16 تیر

۰۴-۰۷ : نامه دریافت می کنی

۰۷-۰۸ : دیدارغیرمنتظره

۰۸-۰۹ : جوابش را بده

۰۹-۱۰ : صحبت مهمی می شود

۱۰-۱۱ : دوست دارد تو را ببیند

۱۱-۱۲ : دیدار

۱۲-۱۳ : خبر خوش

۱۳-۱۴ : دلت پیش توست

۱۴-۱۵ : دوستت دارد

۱۵-۱۶ : اذیتش نکن

۱۶-۱۷ : بعدازظهر خوشی داری

۱۷-۱۸ : مواظب اوقات باش

۱۸-۱۹ : کسی تو را دوست دارد و تو نمی دانی

۱۹-۲۰ : هیچ اتفاقی نمی افتد

۲۰-۲۱ : به کارهایت فکرکن

۲۱-۲۲ : خیانت کار نباش

۲۲-۲۳ : دیدار

۲۳-۲۴ : خوشبختی

۲۴-۰۴ : ازدواج

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/