فال تاروت کبیر روزانه امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

  چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401   زمان مطالعه 1 دقیقه
فال تاروت کبیر روزانه امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
ساعد نیوز: فال تاروت کبیر روزانه

فال تاروت کبیر امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

تصویر


فال تاروت کبیر روزانه متولدین فروردین

کارت شما: مرگ جهت موافق

بیماری یا مرگ. از دست دادن. دگرگونی. تغییرات غیر منتظره .تبدیل. شکست. بد شانسی. تغییرات غیر قابل اجتناب. پایان یافتن چیزی برای همیشه


فال تاروت کبیر روزانه متولدین اردیبهشت

کارت شما: خورشید جهت مخالف

تنهایی. شکست در یک رابطه یا ازدواج. عدم خوشبختی.اینده مه الود. شکست. انزوا


فال تاروت کبیر روزانه متولدین خرداد

کارت شما: ملکه جهت مخالف

رکود. بیهودگی. سستی. دو دلی. عدم تمرکز و تصمیم گیری.تشویش. خیانت. فقر و مشکلات مالی


فال تاروت کبیر روزانه متولدین تیر

کارت شما: قدرت جهت مخالف

ضعف. بیماری. ظلم و ستم. سو استفاده از قدرت


فال تاروت کبیر روزانه متولدین مرداد

کارت شما: ارابه جهت مخالف

شکست. عدم موفقیت. کوتاهی. حسادت. حرص و طمع. محدودیت عدم کنترل نفس و تسلط به خود. شخصی که با پناه بردن به الکل یا مواد مخدر از حقایق می گریزد. ممکن است اخطاری در مورد.جاه طلبی بیش از حد و بیهوده باشد


فال تاروت کبیر روزانه متولدین شهریور

کارت شما: دنیا جهت مخالف

به تاخیر افتادن نتیجه نهایی. عدم بینش.وقفه در کسب موفقیت. نا امیدی


فال تاروت کبیر روزانه متولدین مهر

کارت شما: به دار آویخته جهت مخالف

فداکاری بیهوده. پیش بینی اشتباه. خود خواهی. عدم تلاش .تغییر وضعیت در جهت منفی


فال تاروت کبیر روزانه متولدین آبان

کارت شما: قدرت جهت مخالف

ضعف. بیماری. ظلم و ستم. سو استفاده از قدرت


فال تاروت کبیر روزانه متولدین آذر

کارت شما: دلقک جهت مخالف

حق انتخاب زیاد و بیش از حد. انتخاب اجباری. تصمیمات بچه گانه .عدم تصمیم گیری. یک تصمیم بد. یک تحول نا مطلوب. یک انتخاب نا بجا.بی تفاوتی. بی علاقگی. ازادی بیش از حد


فال تاروت کبیر روزانه متولدین دی

کارت شما: ارابه جهت مخالف

شکست. عدم موفقیت. کوتاهی. حسادت. حرص و طمع. محدودیت عدم کنترل نفس و تسلط به خود. شخصی که با پناه بردن به الکل یا مواد مخدر از حقایق می گریزد. ممکن است اخطاری در مورد.جاه طلبی بیش از حد و بیهوده باشد


فال تاروت کبیر روزانه متولدین بهمن

کارت شما: ستاره جهت موافق

امید. ایمان. تعادل. بینش. خوشی. خوش بینی. شفا .افق های جدید


فال تاروت کبیر روزانه متولدین اسفند

کارت شما: جادوگر جهت موافق

اصالت. ابتکار. مهارت. اراده قوی. اطمینان بخود. یک مامور

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

2 دیدگاه
/
/
/
/
/
/
/
/