فال ورق روزانه امروز سه شنبه 14 تیر 1401

  سه شنبه، 14 تیر 1401   زمان مطالعه 1 دقیقه
فال ورق روزانه امروز سه شنبه 14 تیر 1401
ساعد نیوز: فال ورق روزانه

فال ورق امروز سه شنبه 14 تیر 1401


فال ورق روزانه متولدین فروردین

متن فال:
برگ شما: پنج دل
اشخاص حسودی در اطرافتان هستند. رابطه دوستی کسی با شما به هم خواهد خورد. در تصمیم گیری هایتان دقت لازم را داشته باشید.


فال ورق روزانه متولدین اردیبهشت

متن فال:
برگ شما: بی بی گشنیز
با زنی تیره مو آشنا می گردید که بسیار جذاب است. او می تواند برایتان بسیار کارگشا باشد. سعی کنید به خودتان اعتماد داشته باشید


فال ورق روزانه متولدین خرداد

متن فال:
برگ شما: دو گشنیز
ناراحتی خواهید داشت. به مخالفت ا شما می پردازند و برایتان شایعاتی بوجود می آورند.


فال ورق روزانه متولدین تیر

متن فال:
برگ شما: سه پیک
جدایی ناشی از بی اعتمادی در پیش خواهید داشت


فال ورق روزانه متولدین مرداد

متن فال:
برگ شما: شاه پیک
مردی با موهای تیره و بسیار جاه طلب وارد زندگیتان خواهد شد. رفتار او با شما سرد است. هیچگاه خودتان را فراموش نکنید


فال ورق روزانه متولدین شهریور

متن فال:
برگ شما: تک پیک
کاری رسمی می یابید که خوشحالتان می کند یا اینکه مسئله این دادگاهی خواهید داشت که حل خواهد شد.


فال ورق روزانه متولدین مهر

متن فال:
برگ شما: دو پیک
رسوایی به وجود خواهد آمد و فریب خواهید خورد. تغییراتی خواهید داشت که چندان مطلوب نیست. سخن چینی دیگران و جدایی در پیش دارید


فال ورق روزانه متولدین آبان

متن فال:
برگ شما: نه دل
به آرزویی خواهید رسید. اگر آرزوی عاشقانه دارید به آن خواهید رسید


فال ورق روزانه متولدین آذر

متن فال:
برگ شما: تک خشت
انگشتر و یا جواهری هدیه خواهید گرفت. پولی بدست خواهید آورد. نامه ای بدستتان می رسد که خوشایند خواهد بود.


فال ورق روزانه متولدین دی

متن فال:
برگ شما: پنج پیک
اضطراب خواهید داشت. دیگران در کار شما دخالت می کنند. مخالفت هایی برایتان به وجود می آید که نگران کننده نیست و حل خواهید شد.


فال ورق روزانه متولدین بهمن

متن فال:
برگ شما: شش دل
به مهمانی یا جشنی دعوت می شوید و دیداری با شخصی خاص خواهید داشت


فال ورق روزانه متولدین اسفند

متن فال:
برگ شما: سه گشنیز
ازدواج و یا معامله ای موفق خواهید داشت. با شخص ثروتمندی ازدواج می کنید. افراد و وقایع مفید رودرروی شما قرار خواهند گرفت.

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/