آموزش انگلیسی برای نوآموزان (اعضای خانواده به انگلیسی)

  چهارشنبه، 24 فروردین 1401   زمان مطالعه 6 دقیقه
آموزش انگلیسی برای نوآموزان (اعضای خانواده به انگلیسی)
در این درس می خواهیم واژه هایی جدید مرتبط با نسبت های خانوادگی را یاد بگیریم. جدول زیر واژه های جدید را نشان می دهد.
معادل فارسی تلفظ آمریکایی واژه انگلیسی
خانواده ˈfæməli family
پدر ˈfɑːðər father
مادر ˈmʌðər mother
والدین، پدر و مادر ˈperənt parents
برادر ˈbrʌðər brother
خواهر ˈsɪstər sister
پسر sʌn son
دختر ˈdɔːtər daughter
شوهر ˈhʌzbənd husband
زن waɪf wife
پدر بزرگ ˈɡrændˌfɑːðər grandfather
مادر بزرگ ˈɡrænˌmʌðər grandmother
نوه پسر ˈɡrænsʌn grandson
نوه دختر ˈɡrænˌdɒːtər granddaughter
نوه ˈɡræntʃaɪld grandchild
عمو، دایی ˈʌŋkəl uncle
خاله، عمه ænt aunt
فرزند عمو، دایی، خاله یا عمه ˈkʌzən cousin
پسر برادر یا خواهر ˈnefjuː nephew
دختر برادر یا خواهر niːs niece

در مورد نسبت های خانوادگی در انگلیسی

در فرهنگ انگلستان، ساختارهای خانوادگی اهمیت کمتری داشتند به همین دلیل جزئیاتی که ما در زمینه پیوندهای خانوادگی داریم در زبان انگلیسی دیده نمی شود. برای بسیاری از نسبت های خانوادگی از کلمات مشابهی استفاده می شود. شاید برای شما این سوال پیش آید که پس چطور متوجه می شوند که چه کسی عمو و چه کسی دایی است؟ واقعیت این است که متوجه شدن چنین جزئیاتی اصلا برای آنها اهمیتی ندارد. (برای ما با توجه به قواعد فرهنگی محرم و نا محرم ، دانستن این جزئیات بسیار مهم بوده!)

اعضای خانواده به انگلیسی

تصویر بالا نسبت های بین افراد را نشان میدهد. با استفاده از واژه هایی که یاد گرفتیم سعی می کنیم بفهمیم هر کسی با فرد دیگر چه نسبتی دارد. به مثال های زیر توجه کنید:

 • Sarah برای Paul: daughter (سارا می شود دختر پال.)
 • William برای John: grandfather (ویلیام می شود پدربزرگ جان)
 • Paul برای John: brother (پال می شود برادر جان)

حالا که بازی را یاد گرفتید خودتان سعی کنید نسبت بین افراد را بنویسید.

اطلاعات بیشتر برای اعضای خانواده به انگلیسی

واژه انگلیسی توضیحات
father father مثل پدر در فارسی است، یعنی تا حدی رسمی است. daddy یا dad معادل غیر رسمی همین واژه است که مشابه “بابا” در فارسی به حساب می آید. از father برای اشاره کردن به کشیش ها و مقامهای مذهبی مذهب کاتولیک هم استفاده می شود.
mother mother مثل مادر در فارسی است، یعنی تا حدی رسمی است. mummy یا mumمعادل غیر رسمی همین واژه است که مشابه “بابا” در فارسی به حساب می آید.
parents یک اسم جمع است. از همین اسم می توان به صورت مفرد هم استفاده کرد که به معنای “والد” خواهد بود. یعنی هر یک از پدر و مادر.
brother از brother جدا از نشان دادن نسبت خانوادگی برادری برای نشان دادن دوستی های عمیق هم استفاده می شود. برای نشان دادن چنین روابطی شکل کوتاه شده همین واژه به صورت bro (چیزی مثل به “داداش” در فارسی) بیشتر استفاده می شود.
sister شکل کوتاه شده sister که به صورت sis نوشته می شود به اندازه bro کاربردی نیست.
son در فارسی پسر دو معنا دارد. اولی به انسان مذکر کم سن گفته می شود و دومی به یک نسبت خانوادگی اشاره می کند. واژه son تنها به معنای نسبت خانوادگی است. در زبان انگلیسی به انسان مذکر کم سن boy گفته می شود. در استفاده از این واژه دقت کنید.
daughter در فارسی دختر هم دو معنا دارد. اولی به انسان مونث کم سن گفته می شود و دومی به یک نسبت خانوادگی اشاره می کند. واژه daughter تنها به معنای نسبت خانوادگی است. در زبان انگلیسی به انسان مذکر کم سن girl گفته می شود. در استفاده از این واژه دقت کنید.
wife واژه زن در فارسی دو معنی دارد. اولی به انسان بالغ مونث گفته می شود و دومی یک نسبت خانوادگی را نشان می دهد (همسر). واژه wife تنها معادل نسبت خانوادگی است. برای انسان مونث بالغ در انگلیسی از واژه woman استفاده می شود.
grandson/ granddaughter ما در فارسی برای نسبت نوه جنسیت نداریم. در انگلیسی برای نوه دختر و پسر دو واژه متفاوت وجود دارد.
grandchild واژه grandchild معادل نوه در فارسی است. یعنی جنسیت در آن اهمیتی ندارد.
uncle واژه uncle به جز دایی و عمو برای شوهر خاله و شوهر عمه هم استفاده می شود (در درس به آن اشاره نکردیم چون احتمالا دیگر خیلی از دست انگلیسی ها عصبانی می شدید!). در ضمن معمولا افرادی که رابطه نزدیکی با پدر و مادر یک بچه دارند (مثلا دوستان نزدیک آنها) به وسیله بچه با عنوان uncle شناخته می شوند.
aunt واژه aunt به جز خاله و عمو برای زن دایی و زن عمو هم استفاده می شود. در ضمن معمولا افرادی که رابطه نزدیکی با پدر و مادر یک بچه دارند (مثلا دوستان نزدیک آنها) به وسیله بچه با عنوان aunt شناخته می شوند.
cousin واژه cousin جنسیت ندارد. تمام فرزندان عمو، دایی، خاله و عمه به عنوان cousin شناخته می شوند. از آنجا که در مسیحیت ازدواج با این نسبت خلاف است، این نسبت خانوادگی اهمیت خاصی دارد.

پرسش و پاسخ در مورد خانواده ها در مصاحبه ها بخش ۱

در این بخش برخی از پرسش و پاسخ ها در مورد خانواده در مصاحبه ها و آزمون های زبان انگلیسی پرسیده می شود توضیح داده می شود.

 • Do you have a large or small family?

خانواده پرجمعیت دارید یا کوچک؟

 • I come from a large family. Now, I just have my mom, an older and three younger brothers. Sadly, my father passed away 17 years ago. So, now I am the only daughter in the family.

من از یک خانواده پرجمعیت هستم. اکنون، من فقط مادرم یک برادر بزرگتر و سه برادر کوچکتر را دارم،. متاسفانه پدرم ۱۷ سال پیش فوت کرد. بنابراین، اکنون من تنها دختر خانواده هستم.

 • How much time do you spend with your family?

چقدر برای خانواده خود وقت می گذارید؟

 • For now, I live alone in another city far from my family, so, I am only able to spend about two weeks per year with them.

در حال حاضر، من تنها در شهر دیگری به دور از خانواده ام زندگی می کنم، بنابراین، فقط می توانم حدود دو هفته در سال را با آنها بگذرانم.

نسبت های خانوادگی

پرسش و پاسخ در مورد خانواده ها در مصاحبه ها بخش ۲

 • What do you like to do together as a family?

دوست دارید در کنار هم به عنوان یک خانواده چه کار کنید؟

 • My family enjoys cooking together and afterward having special meals when everyone is invited. We catch up on news and talk about our lives. We enjoy music as well. So, when we get together, we play several musical instruments and sing along.

-خانواده ام از آشپزی با هم لذت می برند و بعداً وقتی همه دعوت شده اند، غذای ویژه می خورند. ما اخبار را دنبال می کنیم و در مورد زندگی خود صحبت می کنیم. ما از موسیقی هم لذت می بریم. بنابراین، وقتی دور هم جمع می شویم، چندین آلات موسیقی می زنیم و با هم آواز می خوانیم.

 • Are there many different types of families in your country?

آیا انواع مختلفی از خانواده در کشور شما وجود دارد؟

 • Yes, types of families vary in terms of the size of the household. There are small families with one or two children and large families with about eight or more children. Sometimes, parents decide to adopt a child without relatives.

-بله، انواع خانواده ها از نظر اندازه خانوار متفاوت است. خانواده های کوچک با یک یا دو فرزند و خانواده های بزرگ با حدود هشت فرزند یا بیشتر وجود دارد. گاهی اوقات، والدین تصمیم می گیرند فرزندی را بدون خویشاوند به فرزندخواندگی بپذیرند.

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/
/