فاز سوم تست انسانی واکسن ایرانی "فخرا" آغاز شد

  دوشنبه، 22 شهریور 1400   کد خبر 167401
فاز سوم تست انسانی واکسن ایرانی "فخرا" آغاز شد
ساعد نیوز: فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی "فخرا" با تزریق به سردار دکتر اله ورن؛ رئیس اداره کل بهداشت، امداد و درمان وزارت دفاع آغاز شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/