ساعدنیوز
ساعدنیوز

فاز ۲ و ۳ واکسن ایرانی کرونا ادغام می‌شود

  شنبه، 09 اسفند 1399   کد خبر 138734
فاز ۲ و ۳ واکسن ایرانی کرونا ادغام می‌شود
ساعد نیوز:مدیر کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ادغام فاز دوم و سوم مطالعه کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا خبر داد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/