ساعدنیوز
ساعدنیوز

فعالیت سازمان معاملات تریاک زیر سایه همایونی!

  دوشنبه، 19 مهر 1400   کد خبر 171472
فعالیت سازمان معاملات تریاک زیر سایه همایونی!
سند ذیل نشان می دهد که زیر توجهات حضرت همایونی در دهه 50 شمسی در ایران سازمانی فعالیت می کرده به نام سازمان معاملات تریاک که کارش صدور پروانه فروش تریاک برای چاق کردن چپق تریاکی های ایران و منطقه بوده است!
تصویر

1 دیدگاه
/
/
/
/
/
/